Jdi na obsah Jdi na menu
 


· Axmann Arthur - Ríšsky vedúci mládeže
· Aman Max - Šéf kultúrnej podkomory pre tlač
· Bartels Hugo - Osobný Goebbelsov architekt
· Baur Hans - Hitlerov pilot
· Bellow Nikolaus von - Hitlerov adjutant, mal na starosti letectvo
· Berndt Alfred Ingermar - šéf propagandy J. Goebbelsa
· Bevin ernst - minister práce
· Blomberg Werner von - do roku 1938 minister vojny (aféra s minulosťou svojej ženy)
· Bluak Hans Friedrich - šéf kultúrnej podkomory pre literatúru
· Bormann Martin - výkonný šéf NSDAP
· Braun Werner von - špičkový vedec v Peenemünde (V2)
· Busch Ernst - vrchný veliteĺ branej moci (od 1.5.945)
· Canaris Wilhelm - šéf Abweru
· Carstensen Pay - vrchný vládny rada ministerstva propagandy
· Clanes Dietrich - šéf Hauptabteilung Umsiedlung (Hlavný rozdeľovací úrad)

· Cliever Karl - Speerov osobný referent
· Daluege Kurt - šéf poriadkovej polície, gauleiter Prahy
· Dietrich Otto - staatssekretär mins. propagandy, dvojfunkcia s K. Hankem
· Dönitz Karl - vrchný veliteľ námorníctva, veľkoadmirál, vodcov nástpca, +1981
· Dornberger Walter - veliteľ vojnového strediska v Peenemünde
· Dörpmüller Julius - minister dopravy (1941)
· Eckold Wilhelm - Goebbelsov osobný detektív (34-38, 42-45)
· Eicke Theodor - veliteľ prvého kocentračného tábora a vrah Röhma
· Eichmann Eugen - Heydrichov zástupca
· Engele Gerhard - Hitlerov adjutant, mal na starosti pozemné vojisko
· Esser Herman - štátny sekretár pre cudzinecký ruch, starý člen NSDAP

· Fellgiebel Erich - geberál spravodajských jednotiek (popravený po Valkýre)
· Fischer Richard - riaditeľ berlínskych elektrární
· Flächsher Hans - Speerov advokát v Norinbergu
· Frank Hans - gauleiter Krakowa, Hitlerov právnik,
· Frick Wilhelm - minister vnútra
· Friedrich Herbert - Raderov pobočník
· Fritch Hans - tlačový šéf
· Fritsch Werner von - do roku 1938 vrchný veliteľ Wermachtu, (homosexuálna aféra)
· Fritz Fromm - veliteľ záložného vojiska
· Fritzinger Friedrich Wilhelm Dr. - štátny sekretár Lammersa
· Fromm Ernst - vedúci rezervnej armády
· Funk Walter - minister hospodárstva (homosexuál)
· Funk Walter - staatssekretär mins. propagandy, od 1938 minister hospodárstva
· Galland Adolf - veliteľ stíhačov
· Ganzenmüller - štátny sekretár min.dopravy (1942)

Obrazek· Gebhardt - Gruppenführer SS, odborník na kolená
· Gellenberg Edmund - vedúci výroby munície
· Goebbels Joseph Dr. - minister propagandy
· Gottfried Feder - hlavný sranícky teoretik
· Greim Robert von - generál Luftwaffe, nástupca Göringa
· Guderian Heinz - generálny inšpektor tankových vojisk
· Günsche Otto - Hitlerov pobočník
· Gutterer Franz - minister spravodlivosti (1942)
· Gutterer Leopold - staatssekretär mins. propagandy (1941)
· Hadamowsky Eugen - šéf kultúrnej podkomory pre film
· Hahn Otto - vedec pracujúci na výskume atomovej bomby
· Hanke Karl - misterský radca, staatssekretär mins. propagandy, gauleiter Dolného Sliezka
· Hase Paul von - veliteľ mesta Berlín (generál poručík)
· Heisenberg Werner prof. - vedec pracujúci na výskume atomovej bomby
· Hess Rudolf - stranícky minister, Hitlerov zástupca 1941-útek do Škótska, +1987
· Heydrich Reinhard - reichsfürer, zástupca Himmlera, zavraždený v Čechách 1942
· Himmler Heinrich - vrchný veliteľ SS, šéf gestapa
· Hinkel Hans - šéf kultúrnej komory (fungovala od 22.8.1933)
· Hoffman Heinrich - Hitlerov fotograf
· Höning Eugen prof. - šéf kultúrnej podkomory pre maliarstvo
· Hunke Heinrich - vedúci zahraničného oddelenia ministerstva propagandy
· Jeschonnek Hans - náčelník leteckého štábu, do 1943 (spáchal samovraždu)
· Junge Traudl - Hitlerova sekretárka, zohrala dôležitú úlohu v Norinbergu 1946
· Kaltebrunner Ernst - šéf gestapa
· Kammler Hans - vedúci skupiny pre stavby SS
· Kaufmann Günter - ššéf Reichspropagandandaamt
· Keitel Wilhelm - náčelník štábu ministersva vojny
· Kluge Hans von - veliteľ vojisk v Normandii (samovražda)
· Koch Erich - gauleiter Königsbergu, ríšsky komisár pre Ukrajinu
· Koller Karl - náčelník leteckého štábu
· Körner Paul - šéf FA (výskumný úrad)
· Korner Gunther - šéf gen. Štábu letecva (1943)
· Krämer Willi - zástupca Goebbelsa v Reichspropagandaleitung)
· Laubinger Otto - šéf kultúrnej podkomory pre divadlo
· Lauterbacher Hartmann - Gauleiter v Hannoveri
· Lehard Philipp - fyzik, nositeľ Nobelovej ceny 1905, člen NSDAP
· Leopold Jozef - šéf rakúskych nacistov
· Ley Robert - ríšsky vedúci strany
· Liebel Willy - vedúci centrálneho úradu
· Lindenmann Fritz - člen generálneho štábu (popravený po Valkýre)
· Lorenz Heinz - zástupca Otta Dietricha
· Lüschen - vedúci elektronického priemyslu, člen predstavenstva Siemens
· Lütze Victor - séf SA
· Meister Rudolf - veliteľ 6.Luftkorps

· Merker Otto - šéf konštrucie ponoriek od 1943
· Messerschmitt Willi prof.- dôležitý výrobca a návrahár lietadiel
· Milch Erhard - riaditeľ Lufthansy, štátny sekretár min. letectva
· Morell Theo - Hitlerov šarlatánsky lekár
· Müller - šéf gestapa (1941)
· Nagel Willi - šéf prijímacej haly na Obersalzbergu
· Naumann Werner - pobočník J. Goebbelsa, staatssekretär mins. propagandy od 1944
· Neurath Konstantin von - minister zahr. vecí (1933), neskôr Ríšsky protektor Čiech a Moravy
· Ohlenbuche Wilhelm - šéf propagandy v Poľsku
· Otte Richard - osobný sekretár J. Goebbelsa
· Oven Wilfred von - Goebelsov osobný referent
· Pfeffer Franz von - najvyšší veliteľ SA do 1930
· Philipp Bouhler - otec progaramu euthanasie
· Pleiger Paul - zriaďovateľ veĺkých oceliarní pre štvor ročný plán
· Popitz - prvý minister financií
· Puttkamer Jesko von - Hitlerov adjutant, mal na starosti námorníctvo
· Rach Alferd - šofér Goebbelsa
· Rath Ernest von - diplomat zavraždený v Paríži, hneď na to nasledovala Krištáľová noc
· Rattenhuber Johahn - šéf Hitlerovej ochranky
· Reinfenstahl Leni - režisérka filmov o Norinbergu
· Remer Otto Ernst - veliteľ Berlínskeho strážneho práporu
· Ribbentrop Joachim von - minister zahraničia od roku 1938
· Röhm Ernst - šéf SA, zavraždený v 1934 počas noci dlhých nožov (homosexuál)
· Rosenberg Alfred - redaktor VB, šéf straníckeho oddelenia zahr. politiky, 41-ost minister
· Rübenbach Eltz von - minister pôšt
· Rust Bernhard - minister vedy, kultúry a školstva
· Sauckel Fritz - vedúci pracovného nasadenia
· Saur Karl - vedúci technického odboru (Speerovho)
· Semler Rudolf - Goebbelsov tlačový expert
· Sepp Dietrich - veliteľ SS
· Schadt Hjalmar - minister hospodárstva, riaditeľ ríšskej banky
· Schaub Julius - Hitlerov osobný pobočník
· Schäffer Hermann - nacistický zvukový technik
· Schenck Ernst Günter - zásobovací poverenec wermachtu a SS
· Schieber - šéf Speerovho úradu
· Schirach Baldur von - šéf nacistickej mládeže
· Schmidt Beppo - veliteľ nočných stíhačov
· Schmidt-Leonhard Hans - Goebbelsov právny expert
· Schmitd Paul Dr. - tlačový šéf Ribbentropa
· Schmudt Gerhard - Hitlerov adjutant, mal na starosti wermacht
· Schreck - Hitlerov šofér
· Schulenburg Fritz Dietlow von der - veĺvyslanec v Moskve
· Schwägermann Günter - pobočník J. Goebbelsa
· Skorzeny - osloboditeĺ Mussoliniho
· Speer Albert - po smrti F.Todta minister munície, hlavný ríšsky architekt, +1981
· Sperlle Hugo - veliteľ letectva vo Francúzsku
· Spitzy Reinhard - Ribbentropov tajomník
· Stahl Dieter - vedúci muničnej produkcie
· Stieff Helmut - šéf org.oddelenia vrchného velenia armády (popravený po Valkýre)

· Strasser Gregor - ríšsky organizačný strany, zavraždený v 1934 počas noci dlhých nožov
· Strauss Richard - šéf kultúrnej podkomory pre hudbu
· Stuckhard - min. vnútra (1943)
· Student Kurt - generál výsadkárov
· Stumfegger Ludwig - Hitlerov lekár
· Sündermann Helmut - generál stíhacieho letectva
· Theirack Otto Dr. - predseda ľudového súdu, 1942 - minister spravodlivosti
· Tix - vedúci hlavného výboru pre zbrane
· Todt Fritz - hlavný inžinier, minister zbrojnej výroby, zahynul pri leteckej havárii v roku 1942
· Troost Paul Ludwig - Hitlerov architekt (pred Speerom)
· Udet Ernest - vedúci tech. oddelenia leteckej výroby, v roku 1941 spáchal samovraždu, vystiedal ho Speer
· Vogler Albert - vedúci oceliarskeho koncernu Wilhelma
· Wagner Edhard - generálny ubytovateľ (popravený po Valkýre), náčelník armádneho zásobovania
· Weber Christian - čestný člen strany bey funkcie
· Wedel Hasso von - šéf propagandy vo wermachte
· Weinrich Karl - gauleiter v Kessel (po nálete na Kessel v 44 vylúčený zo strany)
· Weizsäcker Ernst von - staatssekretär mins. zahr. vecí
· Werlin Jakob - riaditeľ firmy Mercedes
· Wolf Johana - Hitlerova sekretárka
· Wolff Karl - Himmlerov pobočník
· Xaver Franz - stranícky pokladník
· Zangen Wilhel - vedúci ríšskeho zväzu Nemeckého priemyslu