Jdi na obsah Jdi na menu
 


Členovia Národnosocialistickej nemeckej robotníckej strany (NSDAP). Založil ju r. 1919 mníchovský zámočník Anton Draxler pod názvom Nemecká robotnícka strana. Nové meno strana získala r. 1920 a o rok neskôr san a jej čelo dostal Adolf Hitler. Nacistická strana, ktorá v roku 1933 - 1345 ovládala Nemecko, zakladala svoju politiku na odpore k demokracii. Teória čistoty árijskej rasy, ktorá viedla k prenasledovaniu židov, sa v nej spájala s militaristickou pruskou tradíciou a krajným nacionalizmom. Nacistická ideológia sa inšpirovala rasistickou teóriou Josepha GOBINEAUA, národným zápalaom Heinricha von Treirschke a teóriou nadčloveka sformulovanou Fridrichom NIETZSCHEM. Úspech nacistov si možno vysvetliť zúfalstvom nemeckého národa, ktorý bol pokorený na konci 1. svetovej vojny PARÍŽSKOU MIEROVOU ZMLUVOU, rokmi hospodárskej krízy a inflácie , ale aj obavami Nemecka z moci a vplyvu komunistov v Sovietskom zvaze. Keď sa Hitler dostal po voľbách k moci, stala sa nacistická politika základom TRETEJ RÍŠE. Nacisti zakázali, podrobili teroru alebo oklamali konkurenčné politické strany a získali podporu štátnych vojenských orgánov.
Obrazek
Pred začiatkom 2. svetovej vojny si niektoré prvky nacistickej politiky našli priaznivcov aj v západných krajinách. V rokoch 1938 - 1945 nacisti vnútili svoj poriadok okupovanej Európe a v koncetračných táboroch uvaznili a zavraždili milióny židov, rómov, Rusov, Poliakov, homosexuálov, údajných politických zradcov a ďalších ľudí. R. 1945 bola NSDAP rozpustená a jej obnovenie SRN úradne zakázala. Nenávisť voči prisťahovalcom v období, keď bola ma území niekdajšej NDR vysoká nezamestnanosť, viedla r. 1992 k neonacistickým demonštráciám. Na začiatku 90. rokov v celej Európe stúpol počet rasistických útokov vedených neonacistami.